مهندسی نفت

95 ویدیوها

آموزش نرم افزار petrel: جلسه 6- آموزش پترل

نرم افزار پترل جزئی از پلت فرم نرم افزار E&P شلمبرژر است و ارائه کننده راهکارهای از مرحله اکتشاف تا بهره برداری از مخازن نفت است. در نسخه آخر این نرم افزار امکانات جانبی به آن افزوده شده است که کار با آن را راحت تر کرده است. همچنین در جهت بالا بردن سرعت کار […]

آموزش نرم افزار پترل:جلسه 5- آموزش petrel به صورت حرفه ای

نرم افزار پترل جزئی از پلت فرم نرم افزار E&P شلمبرژر است و ارائه کننده راهکارهای از مرحله اکتشاف تا بهره برداری از مخازن نفت است. در نسخه آخر این نرم افزار امکانات جانبی به آن افزوده شده است که کار با آن را راحت تر کرده است. همچنین در جهت بالا بردن سرعت کار […]

آموزش پترل: جلسه 4- آموزش نرم افزار petrel به صورت حرفه ای

نرم افزار پترل جزئی از پلت فرم نرم افزار E&P شلمبرژر است و ارائه کننده راهکارهای از مرحله اکتشاف تا بهره برداری از مخازن نفت است. در نسخه آخر این نرم افزار امکانات جانبی به آن افزوده شده است که کار با آن را راحت تر کرده است. همچنین در جهت بالا بردن سرعت کار […]

آموزش petrel: جلسه 3- آموزش نرم افزار پترل به صورت حرفه ای

نرم افزار پترل جزئی از پلت فرم نرم افزار E&P شلمبرژر است و ارائه کننده راهکارهای از مرحله اکتشاف تا بهره برداری از مخازن نفت است. در نسخه آخر این نرم افزار امکانات جانبی به آن افزوده شده است که کار با آن را راحت تر کرده است. همچنین در جهت بالا بردن سرعت کار […]

petrel: جلسه 2- آموزش نرم افزار پترل 2014

نرم افزار petrel جزئی از پلت فرم نرم افزار E&P شلمبرژر است و ارائه کننده راهکارهای از مرحله اکتشاف تا بهره برداری از مخازن نفت است. در نسخه آخر این نرم افزار امکانات جانبی به آن افزوده شده است که کار با آن را راحت تر کرده است. همچنین در جهت بالا بردن سرعت کار […]

پترل:جلسه 1- آموزش نصب نرم افزار petrel 2014

نرم افزار پترل جزئی از پلت فرم نرم افزار E&P شلمبرژر است و ارائه کننده راهکارهای از مرحله اکتشاف تا بهره برداری از مخازن نفت است. در نسخه آخر این نرم افزار امکانات جانبی به آن افزوده شده است که کار با آن را راحت تر کرده است. همچنین در جهت بالا بردن سرعت کار […]

مهندسی مخزن:2- آموزش مفاهیم material balance

در این ویدیو به مفاهیم اولیه مهندسی مخزن و متریال بالانس material balance پرداخته می شود.

ول تست: آشنایی با مفاهیم اولیه در ول تست

در این ویدیو به مباحث آموزشی و مفاهیم اولیه در ول تست well test پرداخته می شود. مباحث آموزشی ( ول تست ) ویدیو Well-bore storage steady state unsteady state transient DST Test Build up test Draw down test آنالیز pressure transient و …

PVT: تخمین خصوصیات نفت، گاز و آب مانند ضریب حجمی، ویسکوزیته و …

در مهندسی نفت شناسایی و تخمین خصوصیات PVT اهمیت دارد. می توان مهم ترین این خصوصیات را به شرح ذیل نام برد: ضریب حجمی سازند ویسکوزیته GOR و …