معماری

18 ویدیوها

وری و تری دی مکس: آموزش طراحی و متریال دهی آشپزخانه با 3d max – vray – photoshop (جلسه سوم)

تری دی مکس و  وری یکی از قدرتمندترین مجموعه های مدلسازی و طراحی دکوراسیون داخلی در معماری است. امروزه کاربران بسیاری از نرم افزار 3d max برای طراحی استفاده می کنند. در کنار این نرم افزار استفاده از پلاگین های مختلف باعث افزایش کارایی در طراحی می شود،  vray یکی از این پلاگین های حرفه […]

تری دی مکس: آموزش طراحی و نورپردازی آشپزخانه با 3d max – vray – photoshop (جلسه دوم)

تری دی مکس و وی ری یکی از قدرتمندترین مجموعه های مدلسازی و طراحی دکوراسیون داخلی در معماری است. امروزه کاربران بسیاری از نرم افزار 3d max برای طراحی استفاده می کنند. در کنار این نرم افزار استفاده از پلاگین های مختلف باعث افزایش کارایی در طراحی می شود،  vray یکی از این پلاگین های […]

تری دی مکس: آموزش طراحی آشپزخانه با 3d max – vray – photoshop (جلسه اول)

تری دی مکس و وی ری یکی از قدرتمندترین مجموعه های مدلسازی و طراحی دکوراسیون داخلی در معماری است. امروزه کاربران بسیاری از نرم افزار 3d max برای طراحی استفاده می کنند. در کنار این نرم افزار استفاده از پلاگین های مختلف باعث افزایش کارایی در طراحی می شود،  vray یکی از این پلاگین های […]

طراحی دکوراسیون اتاق خواب با تری دی مکس

ویری و تری دی مکس یکی از قدرتمندترین مجموعه های مدلسازی و طراحی دکوراسیون داخلی در معماری است. امروزه کاربران بسیاری از نرم افزار تری دی مکس برای طراحی استفاده می کنند. در کنار این نرم افزار استفاده از پلاگین های مختلف باعث افزایش کارایی در طراحی می شود،  vray یکی از این پلاگین های […]

ویری: آموزش طراحی نمای ساختمان با 3d max – vray و فتوشاپ

ویری و تری دی مکس یکی از قدرتمندترین مجموعه های مدلسازی و طراحی دکوراسیون داخلی در معماری است. امروزه کاربران بسیاری از نرم افزار تری دی مکس برای طراحی استفاده می کنند. در کنار این نرم افزار استفاده از پلاگین های مختلف باعث افزایش کارایی در طراحی می شود،  vray یکی از این پلاگین های […]

وی ری: آموزش ساخت میز تلویزیون زیبا با 3d max و vray

وری و تری دی مکس یکی از قدرتمندترین مجموعه های مدلسازی و طراحی دکوراسیون داخلی در معماری است. امروزه کاربران بسیاری از نرم افزار تری دی مکس برای طراحی استفاده می کنند. در کنار این نرم افزار استفاده از پلاگین های مختلف باعث افزایش کارایی در طراحی می شود،  vray یکی از این پلاگین های […]

3dsmax: آموزش طراحی اتاق نشیمن با تری دی مکس و وری

3dsmax و vray  یکی از قدرتمندترین مجموعه های مدلسازی و طراحی دکوراسیون داخلی در معماری است. امروزه کاربران بسیاری از نرم افزار تری دی مکس برای طراحی استفاده می کنند. در کنار این نرم افزار استفاده از پلاگین های مختلف باعث افزایش کارایی در طراحی می شود،  vray یکی از این پلاگین های حرفه ای […]

3d max و vray: آموزش حرفه ای طراحی اتاق نشیمن با تری دی مکس

3d max و vray  یکی از قدرتمندترین مجموعه های مدلسازی و طراحی دکوراسیون داخلی در معماری است. امروزه کاربران بسیاری از نرم افزار تری دی مکس برای طراحی استفاده می کنند. در کنار این نرم افزار استفاده از پلاگین های مختلف باعث افزایش کارایی در طراحی می شود،  vray یکی از این پلاگین های حرفه […]

3dmax: جلسه 10- آموزش مدلسازی ساخت تختخواب با 3ds max (قسمت دوم)

نرم افزار 3dmax  یکی از قدرتمندترین نرم افزار مدلسازی و طراحی دکوراسیون داخلی در معماری است. امروزه کاربران بسیاری از این نرم افزار حرفه ای برای طراحی استفاده می کنند. در کنار این نرم افزار استفاده از پلاگین های مختلف باعث افزایش کارایی در طراحی می شود، یکی از این پلاگین ها vray می باشد. […]

3ds max: جلسه 9 – آموزش مدلسازی ساخت تختخواب با 3ds max (قسمت اول)

نرم افزار تری 3ds max  یکی از قدرتمندترین نرم افزار مدلسازی و طراحی دکوراسیون داخلی در معماری است. امروزه کاربران بسیاری از این نرم افزار حرفه ای برای طراحی استفاده می کنند. در کنار این نرم افزار استفاده از پلاگین های مختلف باعث افزایش کارایی در طراحی می شود، یکی از این پلاگین ها vray […]